Vragen? Bel: 088-6728300

Energie techniek


Energie techniek,
werkt aan een duurzamere wereld

Orsatec - de broer van Orsatel - werkt voor bedrijven die actief zijn in opwekking, transport, distributie en opslag van energie. Wij helpen onze klanten bij het realiseren van hun duurzame doelstellingen.

Energietransitie ontwikkelingen

Techniek is altijd in ontwikkeling. Dat weten wij heel goed na 10 jaar ondernemen. De technische ontwikkeling op het ene gebied helpt de toepassing op een ander gebied versnellen en andersom. Welke trends zien wij?

  • Hybride netwerken
  • Zelfdenkende elektriciteitsnetten
  • Gebouw als energieknooppunt
  • Kostendaling zonne-energie
  • Data & digitalisering

Antwoord op uw energie techniek vragen

Nederland zit tot 2020 volop in de energietransitie. De overheid heeft ambitieuze doelen opgesteld om de stap van van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, te maken. Dit heeft gevolgen voor particulieren en bedrijven. Denk aan andere wetten, regels en een andere marktordening. De mix van verschillende technologische ontwikkelingen zal de energietransitie versnellen. Welke energie vragen heeft u? Orsatec adviseert u graag bij de inzet van energie technologie.

Expertise:
  • Elektrotechniek
  • Warmte- en zonne-energie
Hulp nodig? Bel met onze specialisten of stuur een e-mail.

 

Stel uw vraag via email