Vragen? Bel: 088-6728300

Werkplekinspectie


Werkplekinspectie,
uitbesteden & uitvoeren conform VCA

Wilt u een werkplekinspectie laten uitvoeren? Orsatel helpt VCA gecertificeerde bedrijven bij het uitvoeren van een maandelijkse verplichte werkplekinspectie. Flexibel en onafhankelijk besteed u de zorg voor een veilige werkplek uit aan ons.

Veilige en gezonde werkplekken

Werkplekken die veilig en gezond zijn daar werk iedereen graag. Niemand wil ongelukken op de werkvloer. Zeker niet als u VCA gecertificeerd werkt. Hoe pakt u de verplichte veiligheidsinspecties aan? Doet u het zelf? Of denkt u erover na om de werkplekinspectie uit te besteden? Door periodieke VCA-controles uit te laten voeren door Orsatel bevordert u een veilig werkklimaat. Onze inspecteur signaleert tijdig afwijkingen van de werkplek situatie en het werkgedrag van medewerkers. Ook registreert hij oplossingen die vaak worden aangedragen door uw eigen mensen. Want voorkomen is beter dan genezen.

Redenen om veiligheidsinspecties uit te besteden

 • Heeft u moeite om de werkplekinspecties van uw leidinggevenden op tijd te laten uitvoeren?
 • Zijn de vragen een sleur geworden en is het een invullen een routine geworden?
 • Worden acties uit de werkplekinspecties onvoldoende opgevolgd?

Inspecteur:

"Werkplekinspecties zijn in het kader van veiligheid een middel om er voor te zorgen dat de regels worden nageleefd en om te tonen dat veiligheid een serieuze zaak is."

VCA werkplekinspectie

Om een hoog niveau van veiligheid, gezondheid en milieubeheersing op de werkplek te handhaven, is het essentieel dat operationeel leidinggevenden de werkplek regelmatig inspecteren. Conform de VCA richtlijnen vinden deze inspecties minimaal éénmaal maand per werklocatie plaats. Tijdens de inspecties werken wij met een checklist werkplekinspectie.

Checklist werkplekinspectie:

 • risicovolle taken
 • naleving veiligheidsregels en -voorschriften
 • gebruik collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • orde en netheid
 • gevaarlijke situaties en handelingen
 • omgaan met gevaarlijke / milieubelastende stoffen
 • status van reddingsmiddelen (EHBO-koffer, brandblusapparatuur)
 • veilig en juist gebruik van machines en gereedschapWerkplekinspectie aanvragen?


Aanleg bovengrondse infra

Lees meer


Detachering
technici

Lees meer


Glasvezel netwerk aanleggen

Lees meer